กีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 1

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีนายจักรพงศ์ กันทะวงศ์วาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และในการนี้ นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ได้ให้เกียรติมอบผู้แทนมาร่วมงาน และมอบรางวัลแก่นักกีฬาภายในงาน ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565