ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนวัดช้างค้ำ และโรงเรียนบ้านป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อพบปะพูดคุยกับนักเรียน พร้อมกับให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครูผู้สอน พร้อมแนะนำแนวทางในการทำงาน และแนวการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ได้พบปะผู้บริหาร เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษา