สยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด มอบทุนการศึกษา

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท สยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด ที่เดินทางมามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุนที่ 13 ให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในการนี้ มร.ชูโสะ โตซึกิ รองประธานบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนบริษัท สยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด มอบทุนแก่นักเรียน และให้โอวาทแก่นักเรียนผู้รับทุน พร้อมทั้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565