การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกาคม 2565 สพป.ลำพูน เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 2/2565 โดย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงาน แจ้งข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงาน และบรรยายพิเศษ โดยมี นายวินัย แป้นน้อยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคาระวีรีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน