ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ที่ 3

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีนายชูศักดิ์ แนวราช ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลบ้านแป้น ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ที่ 3 กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน