กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตัวแทนจากคณะ ก.ต.ป.น. พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565