ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เดินทางไปเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 เนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรก 1 พฤศจิกายน 2565 โดยได้ไปที่โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม และโรงเรียนวัดบ้านม้า อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมกับให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครูผู้สอน พร้อมแนะนำแนวทางในการทำงาน และแนวการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ได้ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษา