รับมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการแทน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565