พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2565

ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม – รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2565 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน