สพป.ลำพูน เขต 1 รับเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รับเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.ลำพูน เขต 1 ได้อันดับที่ 4 ของประเทศ คะแนน 99.96 และเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับยอดเยี่ยม อันดับ 1 ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่