ยกเสาเอก”ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 11.09 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานเครือข่ายฯ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และชมรมลูกจ้างประจำ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสร้าง “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” หลังที่ 1 เด็กชาย วศิน ชัยลังกา โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เมือง จ.ลำพูน และประกอบพิธียกเสาเอก เพื่อเป็นสิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุข มั่นคงแข็งแรงตลอดจนให้การสร้างบ้านในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง ราบรื่น ไปได้ด้วยดี