ประชุมจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน