รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับพระมหาสกุล มหาวีโร ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศการศึกษาจากมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ที่เดินทางมานิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ที่ สพป.ลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565