ศึกษาดูงาน สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายวินัย แป้นน้อย รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเขตสุจริตองค์กรคุณธรรม การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการดำเนินงาน PMQA ที่ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 – 1 กันยายน 2565