ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เดินทางไปเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนวัดบ้านดอน โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านโป่งรู และโรงเรียนวัดหนองสมณะ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พร้อมกับให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครูผู้สอน พร้อมแนะนำแนวทางในการทำงาน และแนวการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างเคร่งครัด ในการนี้ได้ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษา