ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำบลบ้านแป้น สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน