ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอำไพ บุญสูง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน