ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผ่าน ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน