ส่งเสริมประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อรับทราบบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต อ.เมือง จ.ลำพูน