“วันพุธสดใส ใส่ใจสุขภาพ”

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “วันพุธสดใส ใส่ใจสุขภาพ”  ของ สพป.ลำพูน เขต 1 ซึ่งกิจกรรม “วันพุธสดใส ใส่ใจสุขภาพ” เกิดขึ้นเนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบจาก สพฐ.และได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมโดดเด่นของจังหวัดลำพูน โดยกิจกรรม “วันพุธสดใส ใส่ใจสุขภาพ” ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ส  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา “เปตองคัพ ครั้งที่ 1” ชิงถ้วยรางวัลจากรองเลขาธิการ กพฐ.ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา กิจกรรมก้าวเพื่อสุขภาพ (เดิน วิ่ง เล่นกีฬา) และกิจกรรมสวนครัวปันสุข โดยมีฝ่ายบริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวนทั้งสิ้น  73  คน ณ สนามเปตอง สพป.ลำพุน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565