รางวัล IQA AWARD​ ประจำปีการศึกษา 2564

นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD​ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565