สพป.ลำพูน เขต 1 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเชตวันหนองหมู

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อช่วยเหลือ ด.ช.จารุวิทย์ ลุงใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเชตวันหนองหมู ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มีผลกระทบทำให้ดวงตาข้างขวาบอด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่ประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ได้พบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชตวันหนองหมู อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน