นักเรียนโรงเรียนบ้านทาป่าเปา รับรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นักเรียนโรงเรียนบ้านทาป่าเปา รับรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์และให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการออบแบบตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ผลการตัดสินการประกวดรางวัลรองชนะเลิศระดับประถมศึกษา เงินรางวัน 10,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “เด็กไทยมีความสุข” ของ ด.ช.ณัฐวุฒิ สุทธดุก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา และรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “เด็กไทยใจดี” ของ ด.ญ.จีรภิญญา หวันยอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา โดยได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2565 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในการนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัล Cr. facebook page : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน