การประชุมการคัดเลือก นักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับบ้าน ตามโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานพิจารณาคัดเลือก นักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับบ้าน ตามโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ,ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1