การประชุมการพัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยาเพื่อพัฒนาระบบคัดกรองโดยใช้ระบบ School Health HERO และฝึกทักษะการให้คำปรึกษาโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยาเพื่อพัฒนาระบบคัดกรองโดยใช้ระบบ School Health HERO และฝึกทักษะการให้คำปรึกษาโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก ผ่านระบบ VDO Conference ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายได้แก่ แพทย์หญิงกอร์ปบุญ ภาวะกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน น.ส.ธิติมา มาปินตา ครูโรงเรียนตำบลริมปิง และนางเกศินี อภิวงค์ นักจิตวิทยาประจำ สพท. ให้ความรู้แก่โรงเรียนในสังกัด โดยมี นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นางภัทษร คำแหง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1