สพป.ลำพูน เขต 1 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมให้แก่บุคลากร ถวาย ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน