การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1