พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2565

ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  และนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม – รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่  22/2565 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในการนี้ได้ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อมอบหมายภารกิจงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน