ถอดประสบการณ์ครูผู้มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศสู่การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์ กะตะศิลา  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดประชุมถอดประสบการณ์ครูผู้มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)สู่การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนผู้เข้าร่วมประชุมคือครูต้นแบบ RT เครือข่ายฯ ละ 2 คน รวม 18 คน ครูต้นแบบปฐมวัย เครือข่ายละ 2 คน รวม 18 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม และห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน