โครงการสร้างบ้านนักเรียน ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างบ้านนักเรียน ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและการจัดตั้งกองทุนสร้างบ้านให้นักเรียน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายวินัย  แป้นน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ,ข้าราชการบำนาญ,ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการสร้างบ้านนักเรียน ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและการจัดตั้งกองทุนสร้างบ้านให้นักเรียน โดยจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศลและจัดตั้งผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียน ในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน    เขต 1   อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2565