ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เดินทางไปเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนบ้านป่าเส้า โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  และโรงเรียนวัดสันป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมกับให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครูผู้สอนในช่วงเปิดเทอมใหม่ พร้อมแนะนำแนวทางในการทำงาน และแนวการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างเคร่งครัด ในการนี้ได้ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษา