โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนภาคีเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ. สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดงานโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนภาคีเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี  โดยมูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  ส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก    ใฝ่รู้  และทุนการศึกษา  จำนวน  50  ชุด  ให้กับนักเรียน  จำนวน  50  คน  จาก  4   โรงเรียนได้แก่  โรงเรียนวัดศรีบังวัน     โรงเรียนเชตวันหนองหมู  โรงเรียนบ้านห้วยไซ  และโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2565