ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.น่าน

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายธราพงศ์          สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.น่าน โดยการนำของ นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.น่าน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายกนกบุญ กระแสร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565