สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และนำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นแบบอย่างได้ “ด้านความปลอดภัย”

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้า การนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านนโยบายความปลอดภัย พาน้องกลับมาเรียน และโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ VDO conference  โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในการประชุม  เป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 8 และเขตตรวจราชการที่ 15   ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นแบบอย่างได้ “ด้านความปลอดภัย” โดย นายวินัย  แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นผู้แทนในการนำเสนอ   ทั้งนี้ ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน