ต้อนรับธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคนใหม่

นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วย นางภัทษร  คำแหง  ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน  เขต 1  และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน  เขต 1   ให้การต้อนรับนางสาวธนิดา      สันติสกุลธารา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ที่โอนย้ายมาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ลำพูน  เขต 1  และคณะจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางมาส่ง  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน   เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2565