ป่าเลารับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านป่าเลา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 นำโดยนายสุเธียร โกกาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา ร่วมกับทีมโรงเรียนนานาชาติ St.Andrews International School (เซ็นต์แอนดรูส์ กรุงเทพมหานคร) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากโครงการขยายผลและพัฒนาความร่วมมือสร้างเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) (Equity Partnership’s School Network Season 3) ณ ลาน Central Court ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบรางวัลในโครงการนี้โรงเรียนบ้านป่าเลาและโรงเรียนนานาชาติเซ็นต์แอนดรูส์ เข้าร่วมแข่งขันในนามทีม St.Palao ซึ่งได้จัดทำผลิตภัณฑ์ เสื้อคลุมผ้าฝ้ายทอมือ แขนยาว ลวดลายจก ภายใต้แบรนด์ TACAYVA (ทา-เช-วา) ซึ่งมีการทำงานร่วมกันของทั้งสองโรงเรียนและมียอดจำหน่ายสูงสุดในแอป Shopee จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศครั้งนี้มาได้