พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2565

ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  และนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2565 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในการนี้ได้ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อมอบหมายภารกิจงาน   ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน