พบปะข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ได้พบปะข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1  ลำพูน เขต 1 จำนวน 10 ราย ดังนี้ 1. นางสาวศิริรัตน์ ดอกแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหล่ายทา  2. นางสาวชนากานต์ แก้วพรม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสันต้นธง  3. นางสาวอุไรวรรณ บุญตันแดง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดช้างค้ำ  4. นางสาวภัทรสุดา อนหุวัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทาป่าเปา  5. นางสาวกานต์พิชชา จันทะวรรณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านป่าเลา  6. นางอรวรรณ สุทะนวน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอยแก้ว  7. นางสาวทอฝัน สุยะสอน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทาป่าสัก  8. นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝั้น ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลลำพูน  9. นายวีรพงษ์ สูญราช ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดกู่เส้า    10. นางสาวนิตยา สิริวงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านร้องเรือ  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน