วันวิชาการ ประจำปี  2565  กลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในโครงการวันวิชาการ ประจำปี  2565  กลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์  อ.เมือง  จ.ลำพูน  โดยได้พบปะแสดงวิสัยทัศน์กับ  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมงานฯ  ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ  และนางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงาน   ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน