พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2565

ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 และนายวินัย  แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2565 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในการนี้ได้ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อมอบหมายภารกิจงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน