ประชุมคณะกรรมการ​สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ​ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ​ตามคำสั่ง​ที่​ 142/2565​ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ​ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา​ ณ  ห้องประชุม​จามจุรี​ สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565