ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู ผู้มีผลงานดีเด่น และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ลูกจ้างประจำที่เสียสละเวลามาร่วมสร้าง “ศาลาธารารวมใจ สพป.ลำพูน เขต 1” ทั้งนี้ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา และมอบนโยบายการจัดการศึกษา แนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา และบรรยายพิเศษ โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน