ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

ในวันจันทร์  ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน  ผู้มีผลงานดีเด่น และมอบใบเกียรติบัตรให้แก่ลูกจ้างประจำที่เสียสละเวลามาร่วมสร้าง “ศาลาธารารวมใจ สพป.ลำพูน เขต 1” ทั้งนี้ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซาง และมอบนโยบายการจัดการศึกษา แนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน