ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1

ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.   ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1  โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร  ครู  ผู้มีผลงานดีเด่น  และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ลูกจ้างประจำที่เสียสละเวลามาร่วมสร้าง “ศาลาธารารวมใจ สพป.ลำพูน เขต 1”  ทั้งนี้ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง และมอบนโยบายการจัดการศึกษา แนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สพป.ลำพูน  เขต  1  ร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน