ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู ผู้มีผลงานดีเด่น และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ และมอบนโยบายการจัดการศศึกษา แนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยไซ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน