ร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 , การสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา , โครงการพาน้องกลับมาเรียน , โรงเรียนคุณภาพ , การประเมินคัดกรองความบกพร่องของผู้เรียนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพนักเรียนและบริบทของโรงเรียน, สถานีแก้หนี้ ฯลฯ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)เป็นประธานฯ