รวมพลังสรรค์สร้างเขตสุจริต สู่องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2565

ในวันจันทร์  ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกคนใน สพป.ลำพูน  เขต  1  ร่วมกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างเขตสุจริต สู่องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรม  บันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของ สพป.ลำพูน  เขต 1  พิธีมอบธง “สพป.ลำพูน  เขต 1 ปลอดการทุจริต”  และกิจกรรมประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน