ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.(รอบ 6 เดือน)

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  รับการประเมิน (Evaluation  Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.(รอบ 6 เดือน)   โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา  ผอ.สพป.เชียงราย  เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 6  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่