มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุทางถนน

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน  เขต 1  ในนามศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.ลำพูน  เขต 1 เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือแก่เด็กหญิงจันทร์กนก  คำปัญจะ นักเรียนชั้น ม. 2 โรงเรียนบ้านป่าตึงห้วยยาบที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 3000 บาท โดยมีคุณยายของเด็กนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ  ณ  โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน