++ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1
ประกาศรับสมัคร (ภาษาไทย)
ประกาศรับสมัคร (ภาษาอังกฤษ)
ใบสมัคร